Trafi̇k Si̇gortası
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafikte oluşabilecek kazaların ya da hasarların olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına trafik sigortası yaptırmak, maddi hasarların giderilmesi noktasında etkili bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, trafik kazalarının kişilerin can ve mal kaybına uğraması noktasında oldukça zarar verici olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda trafik sigortası yaptırmak birçok yönden kişiye avantaj sağlayacaktır. Olası kaza durumlarında meydana gelen maddi hasarlar, trafik sigortası sayesinde karşılanmakta ve ciddi kayıpların önüne geçilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre her yıl yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası ile trafikte meydana gelen hasarların daha kısa sürede çözüme ulaşmasını sağlanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası olarak da bilinen ve temel hedefi kazalara karşı üçüncü kişileri güvence altına almak olan bu sigorta ile trafikte yaşanılan hasarların maddi açıdan giderilmesi noktasında avantaj elde edilebilir. Zorunlu olarak yaptırılması gereken trafik sigortası yapılan aracın değil, karşı tarafın maddi hasarlarını en aza indirgemek adına planlanmış bir sigortadır. Bu sayede verilen zarar karşılanabilir ve böylelikle sigortanın olanaklarından yararlanılabilir.

Her araç kullanıcısının yaptırması gereken bu sigorta türü ile meydana gelebilecek sorunların maddi açıdan çözülmesi daha kolay bir hal alıyor. Olası bir kaza durumunda maddi teminatı, sağlık giderleri teminatı ve sürekli sakatlık teminatı gibi olanaklara sahip olan bu sigorta sayesinde karşı tarafa verilen zarar sigorta kapsamında düzeltilebilir. Araç trafik sigortası her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür. Her yıl yenilenmesi kanunen uygun görülen bu sigorta türü kişileri karşılıklı olarak maddi açıdan güvence altına almayı sağladığından, sigorta yaptırmayan kullanıcılara cezai işlem uygulanmaktadır. Sigortasını yenilemeyen araç sahipleri için para cezası uygulanırken aynı zamanda araçlarının trafiğe çıkması da engellenmektedir. Uygulanan bu cezai işlem dolayısıyla şehir içindeki trafik akışının emniyet açısından elverişli olmasına olanak sağlamaktadır.

Zorunlu trafik sigortasının yanı sıra, kısa ya da kısmi süreli bir sigorta türü daha bulunmaktadır. Bu sigorta türünden ise uluslararası yolcu taşıyan araçlar yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası alanda eşya taşıyan ya da geçici plakaya sahip araçlar da, kısa süreli trafik sigortasından yararlanabilmektedir. Bu şartları taşımayan araçlar, TC sınırları içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları

Trafikte oluşabilecek kazaların ya da hasarların maddi açıdan karşılanmasına yarayan sigorta türü olan trafik sigortası, genel şartları itibarıyla araç sahiplerinin ya da kazaya maruz kalan kişilerin kaza esnasında oluşan eksikleri tamamlama noktasında avantajlı olmasını sağlıyor. Bu sigortanın genel şartlarında bulunan birçok madde, kullanıcıların maddi açıdan yüksek oradan eksiklerini geri elde etmesini sağladığından, kişi odaklı bir sigorta olduğunu söylemek mümkün. Genel şartlara göre;

 • Karayolları Trafik Kanunu kapsamında belirlenen bu sigorta türünde sigortacı, sigorta poliçesinde tanımlanan aracın bir kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da araca dair bir şeyin zarar uğramasına neden olduğu takdirde, kişiye düşen hukuki sorumluluğu üstlenmek durumundadır. Sigortacının üstlendiği bu hukuki sorumluluk, belirlenen zorunlu sigorta limitine bağlı olarak uygulanır.
 • Zorunlu sigorta limitleri, tavan fiyatlar olarak belirlenmiş olan ücretle doğru orantılıdır. Zorunlu trafik sigortası ödeme işlemlerinde belirlenen miktara uygun olarak yapılan ödemeler, zarar gören aracı büyük oranda güvence altına alacak ve daha emniyetli seçenekler sunacaktır.
 • Meydana gelen herhangi bir kaza ya da hasarda zararın giderilmesi ya da en aza indirgenmesi açısından harcanacak zorunlu ya da makul masraflar da sigortacı tarafından karşılanmaktadır.

Genel şartlarında var olan bu düzenlemeler sayesinde birçok kişinin can ve mal kaybını en aza indirgemeyi başaran bu sigorta türünün zorunlu olması sebebiyle, birçok kullanıcının hayatı daha da kolaylaşmaktadır. Genel şartları kapsamında kişilerin maddi teminatını, sağlık giderlerini karşılayan trafik sigortası, aynı zamanda haksız taleplere karşı kişiyi korumaya yönelik bir sigorta olması sebebiyle hasara neden olan taraf ile hasara uğrayan kişi arasında hukuki bir denge sağlamaktadır. Sigortanın genel kapsamı; kazaya da hasar anında ve sonrasında size birçok açıdan en az olumsuz etkiye maruz kalma garantisi verirken ilerleyen sürelerde de kendinizi hukuki olarak koruma altına almanıza yardımcı oluyor. Kaza yahut hasar durumunda üçüncü kişilerle direkt olarak temasa gerecek anlaşma sağlama hakkına sahip olan sigorta şirketi sayesinde kaza sonrasında gelişen süreç daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Zorunlu trafik sigortası fiyatları da kişilere uzun vadede ekonomik avantajlar sağlamaya devam ediyor. Olası bir kaza durumunda araç sahiplerinin büyük oranda sorunlarına çare olmayı başaran trafik sigortası, meydana gelebilecek kazalar daha kısa sürede çözülmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda zorunlu trafik sigortası sorgulama avantajı ile ödenmesi gereken bedel kolaylıkla bulunabiliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde araca bağlı olarak ödenmesi gereken tutar, kısa bir süre içerisinde öğrenilebiliyor.

Trafik Sigortası Zorunlu Mu?

Trafik sigortası, her kullanıcının yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Öyle ki, sigortanın temel amacı trafik esnasında gerçekleşen kazaların hasarlarını en aza indirgemektir. Karayolları Trafik Kanunu tarafından da yaptırılması zorunlu olarak gösterilen bu sigorta türü, hem araç sahibini hem de karşı tarafı olası bir kaza durumunda hukuki açıdan dengede tutmaktadır. Aynı zamanda maddi açıdan da masrafların karşılanmasına yardımcı olmaktadır.

Genel şartları kişi odaklı olan ve çözüme ulaşmayı hedefleyen bu sigorta türü sayesinde aracınızı ve kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Zorunlu bir sigorta türü olmasından dolayı, sigorta yenilenmediği takdirde, sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması engellenmektedir. Sigorta yaptırmamış ya da yenilememiş olan kullanıcıların araçları trafiğe çıkamamakla beraber aynı zamanda römork yardımıyla otoparka çekilmekte ve şehir içi ya da şehir dışı kullanımdan men edilmektedir. Araç sahiplerinin araçlarını geri almak istemesi durumunda trafik sigortası ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gecikme ücretini, otopark ücretini ve aynı zamanda çekici ücretini de ödemek durumunda kalmaktadır. Aynı şekilde, araçlarında sigorta olmayan kullanıcılara belirli bir miktar para cezası da uygulanmaktadır. Sigorta yaptırmama cezası 2019 yılında belirlenen miktara göre 108 TL’dir. Trafik esnasında meydana gelebilecek kazalara ve oluşabilecek hasarlara karşı önlem almak için her kişi zorunlu trafik sigortası hesaplama yöntemine başvurabilir ve sigorta kapsamında ödenmesi gereken bedeli kolaylıkla bulabilir.

Trafik Sigortası Kapsamı

Araçlarda oluşabilecek hasarların maddi açıdan giderilmesini sağlayan bir sigorta türü olan trafik sigortası, kişi odaklı olduğundan geniş bir kapsama sahiptir. Kişilerin her yıl yenilemesi zorunlu olan bu sigorta türü, içeriğinde bulunan genel şartlar itibarıyla kaza sonrasındaki sürecin daha kısa sürede çözüme ulaşmasını sağlıyor. Olası bir kaza durumunda karşı tarafın hasarını gidermek adına planlanan bu sigorta türü aynı zamanda kişileri hukuki olarak da dengelemeyi hedeflemektedir. Oluşabilecek zorunlu ya da makul harcamaları karşılayan sigorta, kaza sonrasındaki sürecin de daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Kaza sebebiyle meydana gelen maddi kaybı sigorta limiti dâhilinde karşılayan trafik sigortası aynı zamanda sağlık konusunda da kişilere yardımcı olarak kaza sonrasında meydana gelen bedensel etkileri de gidermeyi sağlar. Trafik sigortası, herhangi bir yaralanma ya da ölüm gibi durumlarda da karşı tarafın kaybını, yine aynı şekilde sigorta limiti dâhilinde gidermeye çalışmaktadır. Sigorta limitleri meydana gelen kazanın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Eğer bir ölüm ya da yaralanma yaşandıysa, bu iki olay arasındaki masraflar değişmektedir. Yalnızca maddi bir hasar söz konusuyla, bu duruma uygun bir ücretlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda adlandırılan çeşitli teminatlar söz konusudur.

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Araç sahibinin değil, karşı tarafın yaşadığı maddi zararlar karşılanmaktadır. Eğer kaza sırasında bir ya da birden fazla araç zarar gördüyse, farklı bir teminat türü devreye girmekte, olay başına bir ücretlendirme yapılmaktadır.

Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Kaza sırasında karşı tarafın yaşadığı bedeni zararlar teminat altına alınmaktadır. Bu teminat türünde araçtaki kişi sayısı ve tipi etken bir rol oynamaktadır.

Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sırasında meydana gelen bir ölüm durumunda, ölen kişinin defin masrafları karşılanmaktadır. Buna ek olarak kişinin geride kalan yakınları manevi tazminat hakkından yararlanmaktadır. Sakatlanma teminatı ise, kişinin kısmen ya da tamamen çalışamaz hale gelmesi durumundaki zararları karşılamaktadır.

Kişilerin can ve mal kaybını gidermek adına geliştirilen ve büyük ölçüde avantaj sağlayan trafik sigortası, zorunlu olması sebebiyle de ülke çapında birçok kullanıcının daha temkinli bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlamaya devam ediyor. Araç sahiplerinin ya da kaza mağdurlarının maddi ve sağlık açısından eksiklerini tamamlamayı hedefleyen trafik sigortası, manevi koşulları yerine getirmekle yükümlü olmadığından karşı tarafta oluşan hasarları genel çapta maddi açıdan eski haline getirmeyi amaçlamaktadır. Sigorta kapsamında olmayan diğer bir durum ise dolaylı yoldan hasara uğrayanların taleplerini karşılamamasıdır. Bu sigorta kaza durumunda mağdur olan kişileri kapsamakta ve o kişilerin maddi açıdan kayıplarını gidermeyi hedeflemektedir. Kişiler trafik sigortası sorgulama olanağından yararlanarak, araçlarının ihtiyacı olan sigortayı yaptırabilir ve ödemesi gereken ücreti kolaylıkla öğrenebilir. Kişiler aynı zamanda trafik sigortası teklif avantajlarından yararlanarak sigortalarını kısa sürede yaptırabilir ve olası bir hasar durumunda maddi açıdan kayıp yaşamama olanağına sahip olabilirler.

Zorunlu Trafik Sigortası İçin Gerekli Evraklar

Kaza anında karşı tarafın maddi hasarını sigorta limiti dahilinde gidermeyi hedefleyen ve dolayısıyla araç sahibinin de kısa sürede çözüme ulaşmasını sağlayan trafik sigortasının her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunludur. Sigorta kapsamında kişilerden istenen evraklar arasında,

 • Plaka bilgisi,
 • Ruhsat bilgisi,
 • Kimlik Bilgisi

gibi oldukça kısa sürede tamamlanabilecek bilgiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra;

 • Poliçe başlangıç tarihi
 • Aracın modeli
 • Aracın üretim yılı
 • Kullanım tarzı
 • Aracın ek aksesuarlarına ilişkin bilgilerin de temin edilmesi gerekmektedir.

Kişiler zorunlu olarak yaptırmaları gereken trafik sigortasını gerekli evrakları temin ederek başlatabilir ve herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan trafiğe çıkabilir. Sigorta, iki tarafın da güvenliğini önemsediği için kişisel bilgilerin tam anlamıyla aktarılması oldukça büyük bir öneme sahiptir. Yalnızca trafik için değil, diğer birçok sigorta kişilerin güvencesini temin ettiğinden kişisel bilgilerin eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Yaptırılması zorunlu olan sigorta sayesinde özellikle kalabalık şehirlerde oldukça sık rastlanılan trafik kazalarında meydana gelebilecek hasarı sigorta kapsamında karşılamak mümkündür. Trafik kazalarının meydana getirdiği etkilerin maddi açıdan kısa sürede giderilmesinde en büyük yardımcı olan trafik sigortası, ödenen limitler dâhilinde kaza mağdurlarının hasarlarını gidermeyi hedefler. Trafik sigortası fiyatları uygulanan prosedür dahilinde değişim göstermesinin yanında bütçeye uygunluk göstermesi sebebiyle de kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. Yalnız otomobiller için değil, birçok binek araç için uygulanan bu sigorta ile her kullanıcı daha rahat ediyor. Motosiklet trafik sigortası da tıpkı diğer araçlara uygulanan sigortalar gibi kişilerin can ve mal kaybını önlemek için düzenlenmiş bir sigorta türüdür ve motosiklet kullanıcıları için zorunluluk arz etmektedir. Kişiler için en uygun trafik sigortası fırsatları aslansigorta.net’de yer almaktadır.

Trafik Sigortası Ücretleri

Büyük şehirlerdeki yoğun trafiğin getirisi olarak meydana gelen kazalar, tarafların günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Meydana gelen kaza maddi açıdan kayba neden olacağından sigortasız bir aracın trafiğe çıkması kanunen yasaklanmıştır. Bu prosedür dahilinde araçlarının güvencesini sağlamak isteyen araç sahipleri zorunlu sigortanın yanı sıra tamamlayıcı trafik sigortası avantajından da yararlanmaktadır.

Zorunlu sigorta karşı tarafın maddi kaybını gidermek, sağlık teminatı sağlamak adına geliştirilen bir sigorta türüyken, tamamlayıcı olarak adlandırılan sigorta türü ise kişilerin kendi aracında meydana gelen hasarların giderilmesini sağlamaktadır. Bu sigorta türü yüksek primlere karşı uygun bir alternatif olarak görülmeye devam ediyor. Tamamlayıcı olarak adlandırılan, genişletilmiş trafik sigortası kişilerin araçlarını güvence altına alması sebebiyle de oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Trafik sigortası ücretleri makul fiyatları ile araç sahiplerine avantaj sunmaktadır. Trafik sigortası ücretlerini etkileyen çeşitli basamaklar bulunuyor. Bu basamaklar, araçların kaza geçmişleri etrafında şekilleniyor. 1. basamakta sıkça trafikte kaza yapan araçlar yer alırken, 4. basamak yeni ve ilk defa araç satın almış sürücüleri kapsıyor. Bir diğer kademe olan 7. basamak ise belli ve uzun bir süredir trafikte herhangi bir kazaya karışmayan sürücüleri içeriyor.

Kişilerin sigortalarını yaptırmadan önce prim tutarlarını kontrol etmeleri ve hasar basamağına göre tavan fiyatı hakkında bilgi sahibi olmaları büyük bir kolaylık sağlayacaktır. 12.04.2017 yılından itibaren yüksek prim tutarının kişileri maddi açıdan olumsuz etkilememesi adına yürürlüğe giren tavan fiyatı uygulaması, sigorta yaptıracak olan ya da yenilemek isteyen araç sahiplerine ekonomik açıdan avantaj sunuyor.

Aslansigorta.net, trafik sigortası anlamında kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor. İhtiyaç ve isteklerinizi en iyi şekilde anlayarak, uygun fiyatlı ve geniş teminatlı teklifler sunuyor. Siz de trafik sigortası hakkındaki her konuda müşteri hizmetlerine danışabilir, ihtiyacınız olan bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Sayfamız üzerinden dolduracağınız form ile aracınıza en uygun teklifi alabilirsiniz. Aslansigorta.net, sunduğu tüm olanakları ile kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor. Yeni nesil sigortacılık anlayışı ile ilerleyen Aslansigorta.net, güçlü altyapısı ve üstün teknolojik imkânları ile her zaman müşterilerine en uygun sigorta seçeneklerini sunuyor.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın