Tamamlayıcı Sağlık Si̇gortası
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece bir kısmı karşılanan, bir diğer ifade ile kişinin bir miktar ödeme karşılığında daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasını sağlayan özel bir sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ilk kez 5510 sayılı Kanun'un 98. maddesinde yer almıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yer alır. İsteğe bağlı bir sigorta çeşidi olsa da, yaptırıldığı takdirde birçok faydası olan bir sigortadır. SGK'lı kişiler, özel hastane imkanlarından faydalanmak istediğinde SGK, ücretin belirli bir kısmını karşılar. Kalan kısmını ise, SGK'lı birey ödemekle yükümlüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu noktada devreye girerek kalan miktarı teminatları altına alır. Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarının anlaşmalı özel hastanelerden doğabilecek herhangi bir fark ücreti ödemeden ya da çok az bir SGK katılım ücreti ödeyerek faydalanmasına imkan tanıyan bir sigorta türüdür. Kullanıcılar, tamamlayıcı sağlık sigortası ile maddi ve manevi olarak ulaştığı konforun keyfini çıkarabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir sorusunun cevabı, özetle bu şekildedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bir SGK'lı olarak özel hastanelerden sağlık hizmeti alınabilir.
 • SGK'lılar, poliçenin alındığı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde fark ücreti ödemeden işlemlerini gerçekleştirebilir.
 • Sağlanan sağlık hizmetlerinin standartları hızla yükselir ve maliyetli sağlık harcamalarının miktarı düşürülür.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası, poliçede yazan maddeler dahilinde ayakta tedavi ya da yatarak tedavi teminatlarını sunar.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri son derece düşük olması sebebi ile SGK'lı vatandaşlara sıkça tavsiye edilir.

Kişi, poliçe kapsamına giren tedaviler için SGK kapsamındaki doktor muayenelerinde, ödemekle yasal olarak yükümlü olduğu için ödeyeceği küçük bir ücret dışında ödeme yapmaz. Edinilen poliçenin geçerlilik süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıldır, bu süre bitiminde isteğe bağlı olarak sigorta yenilenebilir. Prim ödemeleri karşılığında makbuz alınabilir, bununla birlikte vergi indiriminden yararlanılabilir. Pratik ve hesaplı bir uygulama olarak bireylere birçok avantaj sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası, poliçeye başvuran her kişiye üçte bir fiyatına özel sağlık güvencesi elde etme imkanı sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Genel Şartları

Her sigorta çeşidinde olduğu gibi tamamlayıcı sigorta türünde de bir takım genel şartlar bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaşı sınırı genellikle 64 olarak kabul edilip, bu yaşın altında olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan her birey bu sigorta çeşidine sahip olabilir. Bunun yanında, bazı sigorta şirketleri yaş konusunda esneklik gösterebilir. Her sigorta şirketinin kendine özgü şartları içeren poliçesi bulunmaktadır. Kişi, kendine ve ailesine en uygun poliçeyi küçük bir araştırma ile kolayca satın alabilir. Bu poliçelerde:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin kapsamı yer alır. İstenilen teminatların poliçede yer alıp almadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Aksi halde, herhangi bir risk durumunda kişinin beklentileri yeterince karşılanmayabilir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için istenilen ve istenilmeyen teminatların incelenmesi, en uygun poliçenin hazırlanması önemli bir konudur.
 • Teminatların detaylı açıklamaları poliçede yer alır.
 • Poliçelendirme detayları yer alır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı, sigortalı kişi tarafından doldurulan başvuru formunun kabul edilmesi ve risk değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra ilk taksitin ödenmesi sonucunda poliçenin yürürlüğe girmesi esasları yer alır.
 • Sigortanın sözleşme süresi poliçede belirtilir.
 • Poliçe yenileme dönemlerindeki teminat yapıları, limitleri ve paket değişikliği esasları belirtilir.
 • Poliçenin otomatik olarak feshi ile ilgili maddeler belirtilir.
 • Sigortacının rücu hakkı poliçede yer alır.
 • Poliçenin kapsam dışındaki halleri belirtilir.

Kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde olası bir kaza ve hastalık durumlarında özel hastane ihtiyacını karşılayabilir ve yüksek standartlara sahip imkanları rahatlıkla kullanabilir. Sağlık sigortası acil müdahale, tedavi, ilaç ve buna bağlı oluşan tüm giderleri karşılamaya olanak sağlar. En uygun sağlık sigortasına ulaşmanın en doğru yolu, tamamlayıcı sağlık sigorta sürecinin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulama işlemi internet üzerinden kolayca yapılabilir. Detaylı bir araştırma ile birbirinden farklı sigorta şirketlerinin teminatlarını karşılaştırabilir, içlerinden en uygun olan ile görüşme sağlanabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartları içerisinde bulunan talimatların yanında bir de ek talimatlar yer alır. Ek talimatlar, sigorta şirketlerine göre çeşitlilik gösteren, poliçede bulunan ana teminatlar ile birlikte eklenen bir sağlık hizmetidir. Herhangi ek prim ödemeden verilen bu talimatlar, poliçe kalitesini arttırarak kullanıcılara geniş bir yelpaze sunar. Tamamlayıcı sağlık sigortası diş paketi de, sigorta şirketleri tarafından kullanıcıya sunulan bir ek pakettir. Kişi, sağlık poliçesine eklenen diş paketini, sigorta şirketinin bağlı olduğu hastanelerde rahatça kullanabilir. Diş paketi içeriği, sigorta şirketlerince değişkenlik gösterebilir fakat, genel olarak paket kapsamında, diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi gibi sağlık hizmetleri bulunur. Genellikle sigorta şirketleri diş paketi içerisinde yer alan bir işlemi, yılda 1 kez geçerli olacak şekilde sunar. Kişi daha kapsamlı paketlere yönelmek isterse, daha fazla işlem imkanı sunan sigorta şirketleri arasından tercih yapabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı geniş bir sigorta türüdür, bu sebeple hemen her işlem kolayca karşılanabilir. Fakat her sigorta şirketi, kendine özel şartlar belirleyerek teminat dışı kalan haller listesini sigortalıya sunar. Bu listede yer alan maddeler, diş tedavisi yaptırıldığı zaman karşılanmayacak niteliktedir. Bu listede yer alan haller sigorta şirketlerince değişiklik gösterebilir, fakat sigorta şirketlerinin kapsam dışı durumları genel olarak şu şekilde sıralanır:

 • Diş hekimleri ve çene cerrahları tarafından yapılmış olan diş eti tedavisi, çene ile ilgili tüm giderler, ortodonti ameliyatları, diş teli, kanal tedavisi ve implant işlemleri,
 • Estetik amaçlı gerçekleştirilen diş uygulamaları, herhangi bir tedavi kapsamına girmeyerek isteğe bağlı yapıldığı için SGK tarafından karşılanmaz. SGK tarafından karşılanmayan tedavi dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından da karşılanmayacaktır.
 • Trafik kazası gibi beklenmeyen durumlar sonucu dişlerde oluşan durumlarda tedavi talebinde bulunulabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası acil durumlarda tedavi masraflarını karşılamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının hangi alanlarda karşılanmayacağı hakkında şüpheye düştüğünüzde, SGK tedavisinin karşılamadığı hizmetleri inceleyebilirsiniz. Bunun sebebi, tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK'nın karşıladığı hizmet giderlerinden geriye kalan miktarı öder. Böylece SGK'nın karşılamadığı hiçbir hizmet, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında düşünülemez. Birçok sigorta şirketi, tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunduğundan, ek teminatlar çeşitlilik gösterebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Zorunlu Mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, tamamen özel sigorta şirketleri tarafından sunulan bir sigorta hizmeti olduğundan dolayı, herhangi bir zorunluluğu bulunmaktadır. Belirli şartlar dahilinde istenilen her an tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilir. Kişinin kendine yaptırdığı tamamlayıcı sağlık sigortasından varsa eşi ve çocuğu için de başvuru yaparak faydalandırabilir. Bu sigorta çeşidinin kullanılması için belirli kriterler mevcuttur. Bunlar:

 • Faydalanılacak olan özel hastanenin ve o hastanede çalışan doktorun SGK sözleşmesine sahip olması,
 • Söz konusu olan özel hastanenin, sigorta şirketi ile tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamını içeren bir sözleşmeye sahip olması gerekmektedir.

SGK'lı hasta kabul etmeyen sağlık kuruluşları ve kendine özel muayenehanesinde hizmet veren doktorlar, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışındadır. TSS, özel sağlık sigortasının bir kolu olduğundan, gelir vergisi ve SGK mevzuatı içerisinde bulunan belirli hükümlerden yararlanabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının, diğer sigorta çeşitlerine göre belirli farkları bulunur. Bu farklar detaylıca incelenerek, tamamlayıcı sigorta yaptırıp yaptırmama konusunda fikir sahibi olunur. Farklar sırasıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK'lı olmak gereklidir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK'nın anlaşmalı olduğu hastanelerde geçerlidir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası yurt içinde bulunan hastanelerde geçerlidir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında hastane masraflarının tamamını sigorta ve SGK karşılar. Bunun dışında az bir miktarda SGK katılım payı ödenir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi limiti 10 ile sınırlandırılmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı, belirli kriterler dahilinde oluşur. Özel hastane kullanım biçimine bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, kullanıcılarına temel olarak iki farklı türde teminat sunar. Yatarak ve yatarak-ayakta olarak ikiye ayrılan bu teminatlar, sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren oluşan hizmetleri içerir.

Yatarak Tedavi Teminatı: Hastanede yatan hastaların tedavi masrafları ile birlikte acil durum harcamalarını içeren teminat türüdür. Sigorta şirketi sözleşmesine bağlı olarak ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım, tıbbi malzeme, suni uzuv ve ambulans gibi sağlık hizmetleri teminat kapsamına girmektedir. Yapılan anlaşmalara göre bu hizmetlerin tamamı limitsiz ya da bir kısmı limitli olarak karşılanır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, planlı gerçekleşen ameliyatlarda hastaneye yatmadan önce sigorta şirketine sağlık harcama talebi iletmek gereklidir. Şirket, provizyon onayı verdiği andan itibaren ameliyat ücreti ödemesi ortadan kalkar.

Ayakta Tedavi Teminatı: Hastanede kalmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılan teminattır. Doktor muayenesi, röntgen, ileri tanı süreçlerine ait giderler ve laboratuvar tetkikleri bu kapsam altına girer. Ayakta tedavi limiti, sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir. Buna ek olarak, ayakta tedavi teminatı poliçesine eklenebilen tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı, ek prim ödeme koşuluyla gerçekleşir. Gereken bekleme süresi dolduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaya başlar. Doğum teminatı kapsamında gebelik rutin kontroller, tahlil ve tetkikler, normal ya da sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi alabilmek için iki koşulun yerine getirilmesi gerekir. İlki, ayakta tedavi teminatının seçilmiş olması, 2.si de hamilelik durumunun olmaması koşuludur. Genellikle tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik başlangıcından birkaç ay sonra gerçekleştirilir. Fakat bazı sigorta şirketlerinde hamilelik başlangıcından sonra yararlanılabilecek ek paketler bulunur. Bu şekilde anne adayı, bekleme süresini atlamış olur. Bebek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak istendiğinde, ebeveynlerden birinin özel sağlık poliçesinde yeni doğan teminatı bulunması gereklidir. Bebek tamamlayıcı sağlık sigortası doğum sonrası bebekte oluşabilecek komplikasyonları ya da küveze girmesi gibi durumlarda oluşabilecek masrafları karşılamaya yöneliktir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İçin Gerekli Evraklar

Tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilmek için belirli evrakların hazır hale getirilmesi gereklidir. Kişi, gerekli belgeleri tamamladığı anda başvuru işlemini kolayca yapar ve tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerinden hemen yararlanmaya başlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası da dahil olmak üzere tüm sigorta çeşitleri, online sigortacılığın hızla gelişmesi ile birlikte daha kolay ve pratik bir şekilde tamamlanmaktadır. Evrak toplama, teklif alma, değerlendirme süreçleri de hızlı ve rahat şekilde gerçekleşir. Sigorta şirketleri internet üzerinden kullanıcı adayına teklif formu sunar ve bu forma göre istenilen evraklar şekillenmeye başlar. Genellikle sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu belgeler şu şekilde listelenmiştir:

 • Teklif formu üzerinde bulunan yaş, cinsiyet, e-mail adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler,
 • Mevcut sağlık durumu,
 • Bilgilendirme formu

Ekstra olarak istenen belgeler;

 • Ödeme için kredi kartı formu
 • Kimlik numarası

Farklı bir sigorta şirketine geçmek isteyen kişiler için istenen belgeler:

 • Başvuru formu
 • Bilgilendirme formu
 • Rapor ve tetkikler

Tamamlayıcı sağlık sigortasına kişinin eşi ve çocuğu eklenirken istenen belgeler:

 • Başvuru formu,
 • Yeni doğan bebek için doğum raporu,
 • Eşin sigortaya eklenmesi durumunda evlilik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru işleminin yapılması gerekir.
 • Çocuğun sigortaya eklenmesi durumunda gereken süre sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Bu süre 15, 30 ya da 60 gün olarak değişebilir.

Seçilen sigorta şirketi ile sürekli iletişim halinde kalarak gerekli olan tüm belgelerin öğrenilmesi gerekir. Bunun sebebi, her sigorta şirketinin istediği evrak çeşidi farklı olabilir. Sigortaladım.com, sunduğu kolaylıklar sayesinde kullanıcıyı zorlamadan en uygun poliçeyi hazırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası formu aracılığıyla şirketin uzman kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz. Sigortaladım.com üzerinden tamamlayıcı sağlık sigortası teklif talebinde bulunabilir, sorularınıza anında cevap alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hesaplama

SGK'lı, genellikle 60 yaş altı (bu yaş limiti sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilir) ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi tamamlayıcı özel sağlık sigortası başvurusu yapabilmektedir. Sigorta sahibi kişiler, yüksek standartlara sahip özel hastanelerde kaliteli bir hizmet anlayışına sahip olurken hiçbir hastane ücret ödemeden istedikleri tıbbi yardımı alabilirler. Bunun yanında ödemeleri gereken küçük miktarda tamamlayıcı sağlık sigortası primi, belirli kriterlere göre çeşitlilik gösterebilir. Sigorta yaptırmış kişilerin yaş, ikametgah adresi, yaşadığı il gibi kişisel özellikleri, ödenecek primin değişmesine neden olabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası hesaplama işlemi, ödenmesi gereken sağlık sigortası primlerinin belirlenmesine ve kullanıcının bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Kişi, bu hesaplamalara göre bütçesini kolayca belirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları yatarak ya da ayakta- yatarak tedavi olmak üzere kişinin tercihince belirlenecek ve ödenmesi gereken primleri etkileyecektir. Ayakta tedaviye eklenebilen doğum teminatı, standart tablonun dışında fiyatlandırılabilir. Kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri bulunuyorsa, onlar için de ayrı bir poliçe alımı yapabilmektedir. Prim ödemeleri, Türkiye'nin her bölgesinde ayrı ayrı fiyatlandırılabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası hesaplaması şu şekilde gerçekleşir:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası primi, sigortanın başladığı tarihteki yaş baz alınarak hesaplanır.
 • Sigorta primlerinin ödeneceği şekil, vade ve tutar gibi kriterler yapılan sözleşmede ya da başvuru formunda detaylıca belirtilir. Sigorta sahibi, sözleşmede yer alan ödeme yöntemi doğrultusunda prim ödemesinin tamamını gerçekleştirir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası primi, sigortalı kişinin aktif bir SGK mensubu çalışan olma durumuna göre belirlenir.
 • Kişinin eş ve çocukları olması durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası primi değişiklik gösterebilir.
 • Kişi İstanbul ya da İstanbul dışı bir bölgede yaşıyorsa, bu duruma göre ödenecek prim miktarı hesaplanır.

Sigortaladim.com sayesinde en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları tek tuşla elinizin altındadır. Uzman kadrosu ve her geçen gün ortaya çıkan yenilikleri takip eden sigortacılık anlayışı ile kullanıcılarına üst düzey sigorta hizmeti vermekten kaçınmaz. Sayfamız üzerinden dolduracağınız form, tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgi almanıza yardımcı olarak, aklınıza takılan her soru işaretinin aydınlanmasını sağlar. Sağlam temeli ve üstün teknolojik imkanları sayesinde kullanıcıların tercihi haline gelen sigortaladım.com, size ve ailenize en uygun seçenekleri sunmaya devam etmektedir. Müşteri hizmetlerini tuşlayarak ya da teklif formu doldurarak tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın