Sık Sorulan Sorular
Buradasınız: Anasayfa / Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular
Firmamız hakkında tüm merak ettiklerinizi aşağıdaki sorular içinde bulabilirsiniz
Trafik sigortası
Trafik sigortası, trafiğe çıkan bütün motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu bir sigorta çeşididir. Devlet tarafından her türlü motorlu araçlar için gerekli kılınan bu sigorta türü, olası bir kaza sonucunda diğer araç ya da üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar için sigorta sahibini güvence altına alır.
Trafik Sigortası Nedir?
Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta ile karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alınabilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; trafik sigortasının her yıl yenilenme koşulu ile yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortası poliçesi yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Kasko isteğe bağlı bir sigorta türü iken, trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Aslında kasko ile tamamen birbirinden farklıdır: Kasko olası bir kaza durumunda sizin aracınızın hasarlarını karşılarken; trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılar. Trafik sigortası ödeme işlemleri sözleşme yenilendiği zaman, yani yılda 1 defa yapılır. Trafik sigortası erteleme gibi bir durum ise söz konusu değildir. Zorunlu trafik sigortası hesaplama ve sorgulama işlemlerinizi trafik sigortası SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim) aracılığı ile yapabilirsiniz. Bu sayede sorgulama yaparak aktif bir trafik sigortanız olup olmadığı, trafik sigortanızın bitmesine kaç gün kaldığı gibi temel bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Trafik Sigortası Genel Şartları
Zorunlu trafik sigortasının genel şartları ve teminatları vardır. Trafik sigortasının teminatlarını şu şekildedir: Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı Trafik sigortasındaki araç ve kaza başına maddi hasar teminatı, olası bir kaza durumunda karşı tarafa verilen maddi zararı teminat altına alır. Eğer kazada siz kusurlu iseniz ve birden fazla araç zarar gördüyse, olay başı teminatı devreye girer. Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı Olası bir kaza durumunda bir kişinin ölümüne sebep olmanız halinde; ölen kişinin defin masrafları ile ölen kişinin geride kalan yakınlarının tazminatını kapsar. Eğer kaza durumunda karşı taraf sakatlandı ise bu bir sakatlanma teminatı olarak adlandırılır. Olası bir sakatlanma teminatı ise karşı tarafın kaza sonucu kısmen ya da tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucunda meydana gelecek zararları kapsar.
Kasko Sigortası
Kasko sigortası, araç sahiplerinin gönüllü olarak yaptırdıkları ve zorunlu trafik sigortasından farklı bir sigorta türüdür. Trafiğe çıkan her motorlu aracın zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekiyor. Kasko sigortası ise trafik sigortasının karşılamadığı hasar ve benzeri durumlarda devreye girerek olası bir kaza sonrası oluşabilecek hasarlar için sizi koruyor.
Kasko Sigortası Nedir?
Kasko sigortası, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ya da motorsuz kara taşıtlarının, çalınması ya da kaza sonrası hasar görmesi gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar. Ayrıca kasko, tamamen isteğe bağlı olan bir sigorta biçimidir ve zorunluluğu yoktur. Kasko sigortası süresi 1 yıllık olarak düzenlenir. Bu da sigortalıyı bir sene içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı finansal anlamda güvence altına alır. Kasko sigortanızın süresi dolduğu zaman yenileme yapmanız gerekmektedir. Kaskodaki asıl amaç ise olası bir kaza durumunda karşı araçtaki hasarı değil, sigortalı araçtaki hasarı karşılamaktır. Eğer aracınız kaskolu ise bu kasko, olası bir kaza durumunda aracınızda oluşan hasar veya hasarları, tamamen ya da kısmen karşılar. Peki kasko teklifinde neler bulunur ve kasko çeşitleri nelerdir?
Kasko Sigortası Genel Şartları
Ethica Sigorta’nın kasko sigortası genel şartlarına farklı sayfalarımızdan da ulaşabilirsiniz. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları için buraya tıklayabilirsiniz. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için buraya tıklayabilirsiniz. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları için buraya tıklayabilirsiniz. Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları için ise lütfen buraya tıklayın. Aracın kasko sigortası genel şartları ise şunlardır; Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması Gerek hareket gerek durma halinde iken Sigortalı'nın veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar Aracın yanması Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilen Teminatlar (Genel Şartlar ilgili Maddelerine göre yazılmıştır.); Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri, Terör, Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi, Sel ve su baskını, Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, Araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması, Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi, Hayvanların vereceği zararlar.
Konut Sigortası
Konut sigortası evleri doğal afetlere, yangın ve hırsızlık gibi beklenmedik çeşitli risklere karşı koruyan ve evleri güvence altına alan oldukça önemli bir sigorta çeşididir. Konut sigortası sayesinde bunun gibi beklenmeyen olumsuz durumlar meydana geldiğinde, ortaya çıkan maddi zararları sigorta yaptıran kişilerin lehine olmak üzere karşılar ve teminat sağlar.
Konut Sigortası Genel Şartları
Konut sigortası poliçesi kapsamında olmayan özel maddeler ise şunlardır: Savaş ve benzeri her türlü savaş olayları İç savaş İsyan Çarpışma ve askeri hareketler doğrultusunda ortaya çıkan zararlar. Yukarıda sıraladığımız zarar durumları, konut sigortası genel şartları arasında yer almayan maddelerdir.
Konut Sigortası Neyi Kapsar
Konut sigortası yaptırdığınız zaman birtakım haklara sahip olursunuz. Konut sigortasının kapsadığı maddeleri sizler için aşağıda sıraladık: Yangın Su baskını Hırsızlık Sel Kara taşıtları çarpması Deniz taşıtları çarpması Duman ile alınan zararlar Fırtına Yer kayması Kar ağırlığı Terör Yakıt sızması Cam kırılması Dahil su Elektriksel hasar Kazaen kırılma Deprem (isteğe bağlı) Gibi durumlar konut sigortası genel şartları arasında yer alır.
DASK Varken Konut Sigortası'nda Deprem Maddesine Gerek Var mı?
Birçok insan DASK raporuna sahipken neden bir de konut sigortasında isteğe bağlı “Deprem” maddesini eklemesi gerektiğini merak eder. Çünkü DASK sadece hasar sonrası sigortalı binada oluşacak bina hasarlarını tanzim eder ve ödenecek olan tazminat azami m2 x hasarın gerçekleştiği ilgili yılda DASK tarafından daha önce ilan edilmiş m2 maliyeti ile hesaplanır. Fakat evinizin m2 birim maliyeti, DASK’ın belirlemiş olduğu m2 birim maliyetinden ve/veya evinizin yeniden inşa bedeli (arsa bedeli hariç) DASK’ın belirlediği azami bedelden yüksek ise evinizin tam koruma altında olması için konut poliçesinde aradaki bedel farkını sigortalayabilir, aynı zamanda DASK ile teminat altına alamadığınız eşyalarınızı da depremli konut poliçesi ile koruma altına alabilirsiniz.
Seyahat Sağlık Sigortası
Seyahat sağlık sigortası, belli durumlarda yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Özellikle otobüs ya da uçak bileti alırken seyahat sağlık sigortası seçeneği de ek ücret karşılığında size teklif edilir.
Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?
Çoğu insan, seyahat sağlık sigortasını duyduğu zaman yurt dışı vize başvurusu öncesinde yaptırılması zorunlu olan sigorta türünü düşünüyor. İlk akla gelen bu olsa da aslında seyahat sağlık sigortası sadece yasal bir zorunluluk değildir. Tam aksine seyahat esnasında oluşabilecek bir sorun karşısında sigortalı bireyleri güvence altına alan oldukça önemli ve faydalı bir sigorta çeşididir. Seyahat sağlık sigortası nedir sorusunun cevabı ise; hastalık ya da kaza sebebi ile meydana gelebilecek acil sağlık problemlerini teminat altına alan bir sigorta çeşididir. Seyahat sağlık sigortası zorunlu mu? Sorusunun cevabı ise evettir. Yurt dışı gezilerinde seyahat sağlık sigortası zorunludur. Maalesef bazen keyifli ve eğlenceli yolculuklarda birtakım sağlık problemleri ile karşı karşıya da kalabiliriz. Bu tip durumlarda da bir tedavi ihtiyacımız olabilir. İşte tam da bu esnada bir seyahat sağlık sigortası sahibi iseniz, yapmanız gereken tek şey bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve hiçbir maddi sorun yaşamadan sağlığınıza kavuşmak olur. Seyahat sağlık sigortası teminatları kapsamında, bütçeniz hiçbir şekilde etkilenmeden tedaviyi alabilirsiniz. Bu arada seyahat sağlık sigortasından yalnızca yurt dışı yolculuklarınızda değil, yurtiçi yolculuklarınızda da faydalanabilirsiniz. Seyahat sigortası genel şartları her sigorta şirketinde farklılıklar gösterir. Ethica Sigorta ile yolculuklarınızın tadını çıkarabilir ve olası herhangi bir sağlık sorununuzda hiçbir masrafa girmeyerek sağlık kuruluşlarından anında tedavi görebilirsiniz.
Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları
Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, vize başvuruları ile beraber zorunlu olarak talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını Ethica Sigorta’dan yaptırın, siz de yurtdışındaki seyahatinize güvenle çıkın. Yurt dışı seyahat sağlık sigortası genel şartları, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile belirlenmiştir. Teminatlar dahilinde sigorta sahiplerinin kapsadığı haklar; Yurt dışında ayakta ya da yatarak tıbbi tedavi giderlerini Kaza durumunda sigortalının nakli Taburcu olduktan ya da vefat ettikten sonra ülkeye naklini Sigortalının aile üyelerinden birinin nakli ve konaklamasını Acil mesajların iletilmesini İlaç gönderilmesini Kaza ya da hastalık sebebiyle yurt dışında kalış süresinin uzatılmasını Evde meydana gelen bir kaza sonucu ortaya çıkan masrafların karşılanmasını Gecikmeli bagajı Tarifeli uçuşta bagaj kaybolması, çalınması ya da zarar görmesini Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılmasını Terör teminatını Ceza davalarında kefaleti Ferdi kaza teminatını kapsar
Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları
Seyahat sağlık sigortası ücreti her sigorta şirketine göre değişiklikler gösterebilir. Aslında seyahat sağlık sigortası fiyatları; seyahat edeceğiniz bölge (Schengen Bölgesi veya tüm dünya), poliçenizin geçerli olacağı gün sayısı ve poliçenizde belirtilen teminatlar, limitler dâhilinde belirlenir. Bunun için sigorta şirketiniz ile konuşmanız gerekir.
İş Yeri Sigortası
İş yeri sigortası, iş yerlerini güvence altına almak isteyen işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilen, önemli bir sigorta türüdür! Hayatta meydana gelebilecek bütün olumsuz olaylara karşı iş yeri sigortası ile iş yerlerinizi kolayca güvence altına alabilirsiniz. Böylece uğrayacağınız olası bütün maddi zararları da teminat altına almış olursunuz.
İş Yeri Sigortası Nedir?
İş yeri sigortası genel tanımı ile demirbaş eşyalar, emtia, cam ve pencereler, iş yeri binası, tesisat ya da makine ve benzeri varlıklarınızı bir paket şeklinde bir araya getirir, otomatik güvenceler dahilinde meydana gelebilecek risklere karşı İş yerinizi teminat altına alır. Olası bir deprem, yangın, kaza, iş kazası ya da farklı bir olumsuzluk durumunda eğer iş yeri sigortasına sahipseniz, uğradığınız maddi zararları iş yeri sigortası genel şartları altında karşılayabilirsiniz.
İş Yeri Sigortası Neleri Kapsar?
İş yeri sigortasının kapsadığı maddeler her sigorta şirketine göre farklılık gösterir. Yıldırım, halk hareketleri, yangın, lokavt, deprem, grev, kötü niyetli olan hareketler, sel, su olayları, hırsızlık, terör bu teminatlardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak, kapsama girmekte olan diğer maddeler ise şu şekildedir: Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı, yer kayması Cam kırılması Kara ve hava araçları çarpması Binaya sabit kıymetlere yapılan hırsızlık Enkaz kaldırma işi masrafları Alternatif olarak iş yeri giderleri, yangın sebebi ile mali sorumluluk Hukuksal koruma, iş durması, kira kaybı Yukarıdaki gibi hallerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda, iş yeri sigortanız olası maddi zararlarınızı poliçenizde yer alan teminatlar doğrultusunda karşılar. Taşınan para, 3.kişi sorumluluk, emniyeti suiistimal, cam kırılması, ferdi kaza, işveren sorumluluk, makine kırılması ve elektronik cihazlarınızı da teminat altına alabilirsiniz. Siz de hemen bizleri arayarak iş yeri sigortası sorgulamanızı yapabilir ve iş yeri sigortası teklif alabilirsiniz.
İş Yeri Sigortası Fiyat Hesaplama
İş yeri sigortası fiyat hesaplaması diğer sigorta türlerinden farklı yapılmaktadır. Poliçeler, ekspertiz incelemeleri neticesinde oluşturulmaktadır. İş yeri sigortası fiyatlarının hesaplanması; iş yerinizin faaliyet alanı, faaliyetin risk çözümlemesi, iş yerinin yer aldığı bölge gibi pek çok ayrıntı göz önüne alınarak hesaplanır. Terör vakaları, riskli grupta bulunan alanlar gibi, özel halleri bulunan iş yerleriyle, diğer iş yerlerinin sigorta primi de birbirinden farklıdır. Sitemiz üzerinde bulunan iletişim kanallarından bizleri arayarak iş yeri sigortası fiyatları hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
İş Yeri Sigortasında Emtia Nedir?
İş yeri sigortasında emtia ile grev, kargaşa, halk ayaklanmaları gibi riskler ek teminat olarak koruma kapsamına alınabilir. Sürekli sevkiyat işi ile uğraşan firmalar, abone poliçeleri ile sigorta yaptırmakta ve bu sayede her seferin bildirilmesi gerekliliği veya geç bildirim, unutma gibi durumların olumsuz sonuçlarından kaçınmış olur.
DASK Sigortası
DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kâr amacı gütmeyen ve işlerini sigorta tekniklerine uygun olarak gerçekleştirip yöneten bir kurumdur. Bu kurum 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir. DASK’ın denetimi ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılır. Ethica Sigorta olarak DASK poliçelerinin oluşturulması noktasında sizlere; hızlı, güvenli ve hep iletişimde kalarak yardımcı oluyoruz.
DASK Nedir?
DASK Sigortası en kısa tanımıyla: Deprem sonrasında oluşabilecek zararlara karşı yaptırılan sigortaya denir. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, ülkemizde zorunlu doğal afet sigortası kanunu ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin deprem bölgesinde olması nedeni ile de deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir. DASK’ın asıl amacı deprem esnasında ya da deprem sonrasında meydana gelebilecek olası yangın, tsunami, yer kayması ve infilak gibi olayların sebep olabileceği maddi zararları, sigorta poliçesinde yer alan maddeler kapsamında nakit olarak karşılamaktır. Bu durumda binanın bir kısmı da zarar görse tamamı da zarar görse zarar karşılanır ve ödeme gerçekleştirilir. DASK’ın amaçlarını daha detaylı bir şekilde öğrenmek için aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz.
DASK'ın Amaçları Nelerdir?
DASK sigortasının zorunlu olarak yaptırılmasında aşağıdaki maddeler amaçlanır; Ülkemizdeki sağlıklı yapılaşmaya katkıda bulunmak. Bütün konutları depreme karşı güvence altına almak. Devletin, depremden kaynaklanan giderlerini azaltmak ve aynı zamanda oluşabilecek hasarlar için bir fon oluşturmak. Mali hasarların yükünü paylaşmak. Toplumumuzun genelindeki sigorta bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.
DASK Zorunlu mu?
1999 Gölcük depreminden itibaren DASK bütün konutlar için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğu, güncel deprem haritaları incelendiği zaman da anlaşılmaktadır. Ülkemizin genelinde farklı tehlike derecelerine sahip fay hatları ve deprem alanları bulunmaktadır. Nüfusumuzun %98’i de bu bölgelerde yaşamına devam etmektedir. 1999 depreminde büyük hasarlar alan Marmara Bölgesi’nden sonra DASK, adres fark etmeksizin her konut için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede tekrar edebilecek olası bir deprem sonrasında zarara uğrayan maddi hasarların tümü DASK tarafından karşılanır.
DASK Neye Göre Hesaplanır?
DASK prim hesaplama işlemi, online olarak hızlıca yapılabilir. DASK primleri üç kriter doğrultusunda belirlenir: Hasar sonrası ödenecek olan tazminat m2 x hasarın gerçekleştiği ilgili yılda DASK tarafından daha önce ilan edilmiş m2 maliyeti ile hesaplanır. Bu sebeple m2 bilgisinin doğru girilmesi son derece önemlidir. DASK deprem ve sonrasında oluşacak bina hasarlarını karşılamakta olup, eşyalarınızı da depreme karşı teminat almak isterseniz konut poliçelerimizi inceleyebilirsiniz.
Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi kaza sigortası, sizin ve sevdiklerinizin yaşayacağı maddi problemleri en aza indirgemek için oldukça önemli bir sigorta çeşididir. Ne yazık ki hayatta her zaman iyi şeyler değil, kötü şeyler de yaşanabilir. Örneğin beklenmedik bir kaza durumunda yaşayacağınız olası bir sakatlık ya da hayatınızın ciddi oranda tehlikeye girmesi durumunda, ferdi kaza sigortası genel şartları altında ailenizin geleceğini koruma altına almış olursunuz.
Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Ferdi kaza sigortası hayatınızda karşı karşıya kalabileceğiniz her türlü kaza, yaralanma ya da hayati tehlike içerek durumlar karşısında ailenizin geleceğini güvence altına almanızı sağlayan bir sigorta çeşididir. Ferdi kaza sigortası teminatları yapılan sözleşmeye göre değişiklikler gösterebilir. Fakat genel hatları ile Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu vefatınız durumunda ve tam maluliyet ile masraflarınızın teminat altına alınmasıdır. Ferdi kaza sigortasının genel şartlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Ferdi kaza sigortasının her halükârda kapsadığı genel şartları: Kaza sonucu gaz teneffüs etmek Kaza sonucu yanık hasarına uğramak Kaza sonucu kasların ve sinirlerin incinmesi Kaza sonucu zehirlenme Kaza sonrası olası vefat durumu Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsü Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar
Ferdi Kaza Sigortası Teminatları
Yukarıdaki gibi maluliyetlerde, ferdi kaza sigortasının teminatları devreye girer ve ailenizin geleceğini de güvence altına alır. Ferdi kaza sigortası ek teminatları ise sigorta şirketiniz ile konuşularak poliçeye eklenebilir. Poliçenizi Ethica Sigorta’dan alarak, ideal koşullara sahip bir teminat listesi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz ek maddeler üzerinde konuşulabilir ve talep ettiğiniz durumları dile getirebilirsiniz. Bu sayede, günlük yaşantınızda başınıza gelebilecek olası kazalar sonucundaki maddi kayıplarınızı en aza indirmiş olursunuz.
Ferdi Kaza Sigortası ile Her An Güvende Hissedin
Ferdi kaza sigortasının diğer sigortalardan farkı kendinizi ve sevdiklerinizi daima güvence altında hissettirmesidir. Her durumda ve her olası kaza sonucu yaralanmalarda hiçbir maddi sorunu düşünmenize ya da gelecek için kaygılanmanıza gerek kalmaz. Ferdi kaza sigortası ile kendinizi her an güvende hissetmek için siz de hemen başvurun. Dilerseniz sitemiz üzerinde bulunan iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilir, aklınızdaki tüm soruların cevabını alabilirsiniz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)
Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamına girmeyen veya SGK’nın yalnızca bir kısım masrafları karşıladığı sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde devreye giren bir sigorta türüdür.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
En kısa tanımı ile tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet destekli olan bir sigorta ürünüdür. SGK’nın karşıladığı ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulmuştur. TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) sayesinde SGK ile anlaşmalı olan özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi ve muayene masraflarınız, sigorta şirketi tarafından karşılanır, size yansıtılmaz. Ethica Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK anlaşması olan bütün hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi olabilir, yüksek kalitede sağlık hizmetleri alabilirsiniz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları
Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları özel sağlık sigortası çeşitlerinden biri olduğu için, teminatlara, limitlere ya da ek hizmetlere göre değişiklikler gösterebilir. Siz de tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları hakkında bilgi almak için acentelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları
Tamamlayıcı sağlık sigortası tavsiye edilmesinin birçok sebebi vardır. İşte TSS avantajları: Özel sağlık sigortası için ayırmanız gereken bütçenin çok daha altında bir bütçe ile yüksek kalitede sağlık hizmetleri alabilirsiniz. Ciddi sağlık problemleriniz yüzünden oluşabilecek moral bozukluğunuz için ilaç gibi gelebilir çünkü yüklü masrafları karşılamak zorunda kalmazsınız. Eğer bordrolu çalışan veya işveren iseniz, özel sağlık sigortasında olduğu gibi gelir vergisi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
TSS Poliçe Kapsamı
Ethica Tamamlayıcı Sağlık poliçesi, sigorta poliçesinin geçerli olduğu dönem içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK"), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve buna ilişkin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, Ethica Sigorta'nın bu ürüne özel anlaşmalı kurum ve/veya kuruluşlarında alınan sağlık hizmetleri ile ilgili ödeyeceği fark ücretlerini, Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan fark tutarlarını, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş Sağlık Sigortası Genel Şartları ("Genel Şartlar"), Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ("Yönetmelik") ve işbu Özel Şartlara ("Özel Şartlar") uygun olarak teminat altına alır. Sigortacı, bu ürüne özel anlaşmalı kurum ve/veya kuruluşlarda SGK ile anlaşmalı branşlarda oluşacak GSS kapsamında alınan sağlık hizmetleri için, SUT bedeli üzerindeki giderleri (ilave ücretleri) tamamlayıcı olarak poliçede belirtilen network, teminat, limit, ödeme yüzdesi ve varsa poliçede tanımlı istisna/lar doğrultusunda karşılar. Ethica Tamamlayıcı Sağlık poliçesi poliçede belirtilen tarihten itibaren yıllık olarak düzenlenir. Sigortalılık süresi 1 yılı aşamaz. Poliçe kapsamında yer alan teminatlar, sadece poliçede sigortalı olarak belirtilen kişiler için ayrı ayrı geçerli olup, poliçede sigortalı olarak yer almayan kişiler sigorta teminat kapsamından yararlanamazlar. Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından sağlık sigortası kapsamı altına alınmış kişiler için geçerlidir. Aksi durumda kişilerin Ethica Tamamlayıcı Sağlık poliçesi kapsamına alınması söz konusu değildir. SGK sağlık sigortası hakkını kaybeden kişiler, Ethica Tamamlayıcı Sağlık poliçesini devam ettirebilir ancak poliçede belirtilen teminat ve haklardan yararlanamazlar. SGK müstahaklılığı yeniden başlayan kişiler için iş bu poliçe teminatları ilgili tarihten itibaren yürürlük kazanır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler
Ethica Sigorta’nın anlaşmalı olduğu tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler listesini buradan görüntüleyebilirsiniz. Kaliteli hizmet almak ve hiçbir ek ücret ödemek istemiyorsanız siz de hemen online olarak başvurabilirsiniz. acentelerimizle görüşebilirsiniz. Hastanelerin her birinden ayrı ayrı bilgi almak yerine hemen sitemiz üzerinden sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilir, bulunduğunuz il ve ilçelerdeki tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneleri görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede hiç tereddüt etmeden bu hastanelerden ve hizmetlerinden dilediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın